Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Archiv aktualit - starší sdělení školám

9.10.2014 - Porady s výchovnými poradci základních škol proběhnou jako v minulých letech dle spádových oblastí jednotlivých pracovišť naší poradny a to v následujících termínech, časech a místech:
spádová oblast N. Jičín, ZŠ malotřídní a neúplné:
3.11. v 13.30 v sále PPP N. Jičín
spádová oblast N. Jičín, ZŠ "úplné" : 4.11. v 13.30 v sále PPP N. Jičín
spádová oblast Kopřivnice: 5.11. v 14.00 v ZŠ M. Horákové
spádová oblast Bílovec: 6.11. v 13.30 v ZŠ J. A. Komenského
 - pozvánky budou také ještě rozeslány do e-mailů příslušných výchovných poradců, či škol 

7.10.2014 - "Domácí násilí - úloha školy a učitele" - příspěvky z červnové konference na toto téma lze stáhnout k přečtení na webových stránkách MŠMT - link zde

6.10.2014 - Upozorňujeme rodiče i učitele mimořádně nadaných žáků na zajímavé informace k aktivitám Dětské Mensy - více čtěte zde

6. 10. 2014 - Upozorňujeme učitele na zajímavou vzdělávací nabídku k problematice vzdělávání nadaných žáků - akce se koná 21.11. v Olomouci  - více čtěte zde

6. 2. 2014 - Upozorňujeme na užitečný informační materiál pro rodiče předškoláků, který je zveřejněný na webu MŠMT - "Desatero pro rodiče" aneb Co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy. - Stáhnou lze zde 

5. 1 . 2014 - Informace pro rodiče předškolních dětí k vyřizování odkladu školní  docházky - čtěte zde

21. 11. 2013 - Zápis z porad s výchovnými poradci základních škol z roku 2012 je stále platný (- nedošlo k žádným podstatným změnám legislativy, ani v systému práce PPP NJ). - Pro připomenutí podstatných bodů vzájemné spolupráce a zodpovězení obvyklých dotazů možno stále stáhnout zde. Další porady s VP budou organizovány ze strany PPP v návaznosti na novinky a změny v školském systému.  

12. 11. 2012 - Informace o webových portálech pro práci s mimořádně nadanými - zde.

12. 11. 2012 - Informace o rozdělení škol do obvodů u speciálních pedagogů PPP - zde.

19.9. 2011 - Na naši webovou stránku věnovanou Prevenci byly přidány mezi Odkazy na užitečné webové adresy  filmy s preventivně výchovnou tématikou (problematika šikany a HIV/AIDS).

16.9.2011 - Doporučujeme všem pedagogům i rodičům ke shlédnutí dokument Čt o šikaně ve školách, který byl vysílán v minulých dnech v televizi - shlédnout lze na webových stránkách České televize -  zde odkaz

4.3.2011 - K textům na naší stránce věnované prevenci byly přidány dva materiály:
1. Metodická publikace MŠMT a Centra adiktologie 1. LF UK "Primární prevence rizkového chování ve školství" - jedná se o kompetentně zpracovaný obsáhlejší text, který představuje současné metody prevence a nabízí také konkrétní efektivní postupy pro řešení modelových situací
2. Aktualizovaný příspěvek PhDr, Letého k výzkumu šikany  (pwrpnt. prezentace z konference k Primární prevenci rizikového chování konané 9.11.2010 v Praze)

3.3.2011 - K metodickému doporučení MŠMT k primární prevenci č.j. 21291/2010-28 lze nalézt na stránkách MŠMT aktuálně následující sdělení: klikni zde

20. 10. 2010 - Zápis z porady výchovných poradců - v první polovině října proběhla metodicky informativní schůzka s výchovnými poradci základních škol.
Zápis z této schůzky lze stáhnout zde.
Současně si můžete stáhnout aktualizovaný text: Informace pro pedagogy ZŠ

15.10.2010 - Info pro ZŠ k formuláři "ZPRÁVA ZŠ O DÍTĚTI K VYŠETŘENÍ v PPP" a k formuláři "HODNOCENÍ NÁPRAVNÉ PÉČE pro kontroloní vyšetření" - Struktura a obsah těchto dvou formulářů byly dnešního dne částečně pozměněny - se změnami a s jejich důvody byli seznámeni výchovní poradci na poradách, které s nimi proběhly v uplynulých dnech. - Nové verze formulářů jsou k dispozici ke stažení v odkazu Používané formuláře.

15.10.2010 - Info pro MŠ - formulář Zpráva MŠ o dítěti byl aktualizován - konkrétně byl formulář doplněn o žádost-souhlas rodičů s vyšetřením. - Tento souhlas se již tedy nebude získávat zvlášť na samostatném formuláři, ale je součástí formuláře, který vyplňuje MŠ a nechává rodiči podepsat. - Nová verze formuláře je k dispozici ke stažení v odkazu Používané formuláře.

Formulář pro Střední školy - Žádost o spolupráci si můžete stáhnout ZDE. Jedná se o formulář, jenž byl projednán na poradě výchovných poradců SŠ dne 21.10.2009.
Tento formulář byl také uložen na stránku s odkazem "Používané formuláře".

25.9.2009 - Zápis z porady výchovných poradců ZŠ z října 2009 si můžete stáhnout ZDE.

14.5.2009 byly provedeny následující aktualizace v seznamu materiálů týkajících se prevence - vložen nový Návrh struktury Školní preventivní strategie, vložen nový Návrh struktury minimálního preventivního programu, vložen nový Návrh struktury Programu proti šikanování, aktualizován Materiál pro vyhodnocení Minimálního preventivního programu v roce 2009 a vložen byl také článek Bc. Pavla Letého, který byl publikován v časopisu Prevence s názvem Vliv šikanování na žáky ve třídě.

26.2.2009 byly provedeny aktualizace v seznamu materiálů, které se týkají prevence - byl doplněn Nový metodický pokyn k prevenci šikanování mezi žáky škol, dále byl vložen výstupní materiál z výzkumu provedeného v základních školách v okrese Nový Jičín s názvem Šikana a spokojenosti žáků se vztahy ve třídním kolektivu, byla aktualizována nabídka vzdělávání: Kurs k prevenci šikany a kurs Dynamika a vyšetřování šikany a dále byla vložena Nabídka besed pro rodiče o šikaně.

27.8.2008 proběhla v KVIC N.Jičín metodická schůzka s výchovnými poradci základních škol. - Zde je možné stáhnout si zápis z této schůzky.

Ve dnech 1.4. a 2.4. 2008 proběhly v PPP NJ schůzky ředitelů základních a středních škol, které byly zorganizovány okresním metodikem prevence Bc. Pavlem Letým k problamtice šikany a školního násilí. Zápis z těchto schůzek lze otevřít a stáhnout zde.