Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - B:

BACILOFOBIE
strach z mikrobů
BAGATELIZACE
zlehčování, zmenšování, oslabování reaktivního emočního stavu
BALBUTIES
neurotická koktavost, spastická koordinační neuróza v oblasti mluvní koordinace (též spastická dysfémie)
BENEVOLENTNÍ
svolný, povolný, shovívavý
BENIGNÍ
nezhoubný
BENTACISMUS
vada výslovnosti hlásky “b”
BILANCE
hodnocení, účtování
BILATERÁLNÍ
oboustranný, dvoustranný
BILINGVISMUS
dvojjazyčná výchova
BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ
vidění oběma očima (prostorové vidění)
BISEXUALITA
sexuální orientace na obě pohlaví (dvojpohlavnost)
BOVARYSMUS
klient se cítí být jiným než ve skutečnosti je
BRADY
z řec. bradys - pomalý, zdlouhavý, lenivý
BRADYFRÁZIE
zpomalené reakce na otázky ve verbálním (mluveném) kontaktu
BRADYGLOSIE
pomalá řeč, zpomalená výslovnost
BRADYPSYCHISMUS
zpomalené myšlení nebo jeho útlum, pomalá duševní aktivita
BRAINSTORMING
metoda tvůrčího myšlení založená na uvolnění fantazie a nekonvenčního myšlení
BREPTAVOST
nápadně zrychlené tempo řeči
BULIMIE
chorobný hlad, chorobně zvýšená potřeba jídla