Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - C:

CAN
iniciály angl. termínu "child abuse and neglect" - týrané a zneužívané dítě
CASE STUDY
případová studie, kazuistika
CASUS
případ (c. socialis – sociální případ)
CEFALALGIE
bolesti hlavy neurotické povahy zejména u osob se zvýšenou tendencí k svědomitosti a úzkostným projevům
CENTRUM ŘEČI
okrsek kůry velkého mozku na dominantní mozkové hemisféře (polokouli)
CEREBRÁLNÍ
mozkový
CEREBROSPINÁLNÍ
mozkomíšní
CIT
prožívání bezprostředního vztahu k různým předmětům, jevům, lidem a duševním zážitkům
CIT ASTENICKÝ
pasivní cit projevující se negativním působením na činnost
CNS
centrální nervová soustava
COMMOTIO CEREBRI
otřes mozku (contusio c. – zhmoždění mozku)
COPROLALIE
tendence vyslovovat obscénní (nestoudná) vulgární slova
CORTEX
kůra
CYKLOFRENNÍ PSYCHÓZA
maniodepresivní duševní onemocnění (také maniomelancholie) střídání fází chorobně rozjařené a patologicky smutné nálady
CYKLOIDIE
sklon ke střídání nepřiměřené aktivity, vzrušení, veselí s nepřiměřeně smutnou náladou, sebevražednými myšlenkami a apatií
CYKLOTYMIE
psychický stav, vyznačující se sklonem k alternativním náladám od bujaré veselosti, živosti k vážnosti až k mírné depresi osobnostní tendence ke snadné změně nálad a přechodu z nadšení do stavů stísněnosti
CYNICKÝ
pohrdající platnými normami a zásadami