Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník- CH:

CHARAKTER
ráz, podstata, rys - soubor relativně stálých vlastností klienta, vyjadřující se vztahy k práci, k ostatním lidem a k sobě samému
CHARAKTERISTIKA
popis, zachycení podstatných rysů, znaků
CHARAKTEROPATIE
povahová porucha
CHOLERIK
typ temperamentu vyznačující se prudkými, vznětlivými reakcemi i na podprahové podněty a zvýšenou afektivní reaktivitou, panovačností
CHOREA
porucha CNS projevující se četnými mimovolnými pohyby
CHROMATOPSIE
při vidění převládá jedna barva, přechodné vidění barevných skvrn
CHRONICKÝ
vleklý
CHRONOLOGICKÝ VÉK
skutečný věk klienta, kterého dosáhl do doby vyšetření
CHYBA INTERPRETAČNÍ
chyba, která způsobena chybným použitím metodiky a chybnou interpretací získaných výsledků
CHYBA SITUAČNÍ
chyba, která podmíněna aktuální situací, v níž hodnocení nebo interpretace probíhají, osobní orientací examinátora
CHYBA Z DEPRECIONIZACE
tendence hodnotit určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali špatný první dojem, ve všech vlastnostech hůře, než jak je tomu ve skutečnosti
CHYBA Z FAVORIZACE
tendence odhadovat určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali dobrý první dojem, ve všech vlastnostech výše, než jim přísluší