Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - G:

GAMACISMUS
porušená výslovnost hlásky "g"
GARANCE
záruka
GANSERŮV SYNDROM
mrákotný stav lehkého stupně s pseudodemencí
GASTRALGIE
žaludeční křeče
GASTRITIS
zánět žaludeční sliznice
GASTROINTESTINÁLNÍ
týkající se trávicího ústrojí
GEN
jednotka dědičnosti
GENERAČNÍ DEPRESE
sklíčenost typická pro jisté věkové období klienta (častá např.po dosažení 30. roku věku)
GENERALIZACE
zevšeobecňování
GENESE
původ, vznik, zrod
GENERICKÝ
rodový
GENETICKÝ
dědičně podmíněný
GENOGRAM
grafický záznam informací o členech rodiny a kvalitě rodinných vztahů nejméně ve třech generacích, g. zachycuje nejen příbuznost biologickou / pokrevní (rodiče - děti), ale také právní (manželé, rodiče, prarodiče, příbuzní)
GENOTYP
původní, vrozený typ, soubor vrozených vlastností klienta GENUINNÍ
přirozený, vrozený
GERONTOFILIE
nauka o stáří, stárnutí organismů
GESTACE
těhotenství, březost (u zvířat)
GLOBÁLNÍ
celkový, úhrnný, souhrnný
GLOSODYNIE
bolestivé (nejčastěji palčivé) pocity na jazyku, vznikající často na psychogenní bázi
GLOSOPLEGIE
obrna jazyka
GLYKOSURIE
vylučování cukru močí
GNOSEOLOGIE
nauka o poznávání, teorie poznání
GNOSIE
rozpoznávání, poznávání
GRACILNÍ
křehký, jemný, slabý
GRADACE
postupné zesilování, stupňování
GRAFÉM
nejjednodušší grafická jednotka jazyka (např. tiskací Aa nebo psané Aa), foném je jeho ekvivalentem ve zvukové podobě
GRAFOMANIE
chorobná psavost, chorobná touha po literární činnosti
GRAFOMOTORIKA
pohybová dovednost v grafické oblasti (písmu, kresbě)
GRAFOSPASMUS
písařská křeč
GRAND MAL
GM - velký epileptický záchvat