Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - H:

HABITUÁLNÍ
návykový, opakováním se ustalující, stabilizující se, fixující se, obvyklý
HABITUÁLNÍ SMOLAŔSTVÍ
postižená osoba je již před jakoukoli akcí předem přesvědčena o nezdaru a neúspěšnosti
HABITUS
celkový vzhled, typ, zjevné návyky klienta
HALÓ EFEKT
tendence nechat se ovlivnit všeobecným a často prvým dojmem, kterým na nás klient působí
HALUCINACE
přelud, smyslový klam, subjektivní představa vytvářející zážitek jako skutečný vjem
HANDICAP
nepříznivá situace pro daného jedince, vyplývající z poruchy nebo dis- aptibility, která omezuje nebo znemožňuje plnění úloh, které jsou pro tuto osobu normální
HAPTICKÝ
hmatový
HEDONICKÝ
rozkošnický
HEKTICKÝ
horečnatý, prudký, horečně činný
HEMATOFOBIE
chorobný strach z krve
HEMATURIE
přítomnost krve v moči
HEMERALOPIE
snížená schopnost vidění za šera, šeroslepost
HEMIASTESIE
necitlivost poloviny těla (podle vertikální osy)
HEMIKRANIE
bolestivost poloviny hlavy (podle předozadní osy), migréna
HEMIPARESA
ochrnutí poloviny těla lehčího stupně
HEREDITÁRNÍ
dědičný
HETEROGENNÍ
různorodý, mnohočetný
HETERONOMNÍ
nesamostatný, závislý
HEURISTICKÝ
poznávající, objevující, usilující o dosažení pravdy a objektivní poznání
HEZITACE
přerušování souvislé řeči vyslovením některého vokálu, případně slabiky
HOLISTICKÝ
celostní (něm. gestalt)
HOMEOPATIE
léčba prostředky, které ve větších dávkách způsobují tytéž příznaky, jaké má léčená nemoc
HOMEOSTÁZA
princip spočívající v tendenci živých organismů udržovat stálou vnitřní rovnováhu
HOMICIDUM
vražda člověka
HOMOGENNÍ
stejnorodý
HOMONYMA
slova stejně znějící, ale významu zcela různého (travička-travička, pokoj-pokoj aj.)
HOMOSEXUALITA
sexuální sklon k příslušníkům téhož pohlaví
HOSPITALISMUS
škodlivé duševní účinky nebo důsledky dlouhodobého pobytu klienta ve zdravotnickém nebo výchovném zařízení projevující se zejména psychickou deprivací nebo subdeprivací
HOSTILITA
nepřátelskost, zlostnost
HOTENTOTISMUS
těžká forma patlavosti, při které se nahrazují souhlásky většinou hláskou "t", vyslovované samohlásky bývají nejasné
HRANÍ ROLE / ROLE PLAYING
hraní role v dané osobní nebo sociální situaci v krátkém omezeném čase dvěma nebo více osobami, kterým byly přiděleny specifické role
HRUBÉ SKÓRE (H. S.)
prvý kvantitativní výsledek, který je získán po vyhodnocení výsledků testu
- celkový počet správně řešených testových úloh klientem nebo suma položek, získaná odpočtem chybně řešených odpovědí od správně řešených úloh
HYPERAKTIVITA
nadměrná, zvýšená činnost
HUHŇAVOST / RHINOLALIA
porucha zvuku řeči spříčinou ve změnách vnosní dutině
HYPERBULIE
chorobná rozhodnost, "přebujelost" volní činnosti
HYPERESTEZIE
zvýšená citlivost, např.na hluk
HYPERFUNKCE
nadměrná činnost určitého orgánu
HYPERHYDROSIS
zvýšená, nadměrná potivost
HYPERKOMPENZACE
stav, kdy postižený klient zvýšenou agilitou přehání přiměřenou a účelnou potřebu kompenzace, klient si nárokuje další pomoc již v jiných, méně potřebných oblastech svých potřeb
HYPERMETROPIE
dalekozrakost, refrakční oční vada, při které buď pro oploštění oka, nebo pro menší lomivost se paralelní paprsky spojují až za sítnicí, takže výsledný obeaz je neostrý
HYPERPLASIE
nadměrný vývin některých částí těla zvětšení orgánu nebo jeho části (opakem hypoplasie)
HYPERSENSITIVNÍ
nadměrně citlivý, přecitlivělý
HYPERTENZE
zvýšený nebo vysoký krevní tlak (TK) na bázi orgánové nebo psychogenní poruchy, stresu
HYPERTONIE
zvýšené napětí, např.svalstva nebo krevního tlaku
HYPERTROFIE
nadměrný vývoj nebo zvětšení
HYPNOTIKA
uspávací prostředky
HYPOAKTIVITA
snížení, oslabení aktivity
HYPOBULIE
oslabená vůle
HYPOFUNKCE
nedostatečná činnost určitého orgánu
HYPOGLYKÉMIE
snížení množství cukru v krvi
HYPOCHONDRIE
neopodstatněné obavy z onemocnění, vymýšlení si některých chorob
HYPOMANIE
veselost a rozjařenost mírnějšího stupně
HYPOMIMIKA
snížené mimické projevy
HYPOOSMIE
snížení až ztráta čichu
HYPOPLASIE
nedostatečný vývoj určitého orgánu
HYPOPROSEXIE
snížené volní úsilí
HYPOTENZE
snížení napětí
HYPOTÉZA
konstatování, opírající se o naše domněnky či tentativní výrok o vztazích mezi dvěma nebo více pozorovanými nebo nepozorovatelnými jevy/ proměnnými
HYPOTONIE
snížený krevní tlak
HYSTERIE
druh neurózy, při níž se vedle afektivních výbuchů a záchvatů mohou vyskytovat různé tělesné příznaky (mdloby, ztráta zraku, řeči, třesavka, ochrnutí aj.) bez prokazatelné organické příčiny