Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - N:

NADLIMITNÍ
nadprahový
NÁLADA EUFORICKÁ
radostně povznesená nálada
NÁLADA EXPANZIVNÍ
zvýšeně emotivní a aktivní nálada se sklonem soustavné zasahování do dějů v nejbližším okolí klienta
NANISMUS
trpaslictví
NARCISTICKÝ
zamilovaný do sebe
NARCISTICKÁ NEURÓZA
psychoanalytický pojem pro schizofrenii
NARKOLEPSIE
neodolatelné záchvaty spánku
NARKOMANIE
chorobný návyk na toxické látky
NATIVISMUS
hypotéza, podle níž jsou všechny lidské znaky vrozené
NAUSEA
nevolnost, pocit předcházející zvracení
NEKROFOBIE
strach z mrtvých
NEGACE
záporný vztah, odpor, zamítání n.pasivní a aktivní je typická pro některé duševní poruchy
NEGATIVISMUS
negativní přístup nebo postoj klienta ke všemu v jeho okolí
NEOLOGISMUS
novotvar v mluvě
NEOMORFISMUS
kombinace člověka nebo jednotlivých jeho částí s neživými předměty, kombinace zvířete a člověka ve výtvarném projevu
NEURASTENIE
druh neurózy, projevující se např.nechutenstvím, bolestmi hlavy, nespavostí, zvýšenou unavitelností, "dráždivou slabostí"
NEUROLOGIE
medicínský obor zabývající se globálně nervovou soustavou
NEUROPATIE
vrozená dispozice k funkčním tělesným poruchám zejména v oblasti vegetativního nervového systému (neurovegetativní labilita)
NEURÓZA
porucha funkce nervové soustavy, která se vedle příznaků tělesných projevuje příznaky duševními (nesoustředěnost, utkvělé myšlenky, strachy aj.)
NEUROTIZACE
proces, jímž jsou u jedince vyvolávány příznaky neurózy
NIHILISMUS
v širším slova smyslu popírání vžitých pojmů, zásad, tradic a názorů
NIKOTINISMUS
návyk na nikotin
NOMOTETICKÝ PŘÍSTUP
přístup zaměřený na postihování zákonitostí (opak idiografického přístupu)
NORMA
souhrnný statistický údaj, který popisuje testový výkon klienta ve vztahu k standardizované skupině, na níž byl testový nástroj standardizován n.skupinové, věkové, percentilové, stenové aj.
NOSOFILIE
kladný vztah k nemoci, protože někdy činí klienta zajímavým a skýtá mu výhody
NOSOFOBIE
strach z onemocnění, nemoci
NOSTALGIE
teskná touha po něčem, stesk po domově
NUTKAVÉ (OBSEDANTNÍ) JEDNÁNÍ
myšlenka se stává dominantou vědomí, člověk jedná proti své vůli, je si vědom nicotnosti svého jednání na podkladě nutkavých myšlenek
n. MYŠLENÍ - utkvělé vzpomínání na osobu, věc, přírodu …,
n. NEURÓZA - mají obsedantní ráz, dítě grimasuje, dělá bizardní pohyby a nelogické činnosti
n. ZÁBRANY – nutkavý strach zvýšky, hloubky, uzavřené místnosti a pod.
NYKTALOPIE
porucha vidění za tmy
NYKTOFOBIE
nutkavý strach ze tmy
NYMFOMANIE
chorobná pohlavní náruživost u žen
NYSTAGMUS
škubání, kmitání očí, očních bulbů