Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - V:

VÁGNÍ
neurčitý, nejasný
VALIDITA
platnost testu nebo přesnost testu, s jakou metoda měří to, co má měřit v.obsahová(empirická, praktická), souběžná, predikční, pojmová aj.
VALIDIZACE (POSUDKU)
ověřování pracovních hypotéz mimo rámec vlastního psychologického vyšetření doplňujícími údaji z pracovního nebo rodinného života klienta
VANDALISMUS
bezohledné ničení hodnot
VARIABILITA
proměnlivost, schopnost proměny, odchylnost od normy, průměru
VEGETATIVNÍ
nezávislé na vůli (zrudnutí, třes při afektu atd.)
VENEROFOBIE
strach z pohlavního styku, resp.z pohlavní choroby
VENTRÁLNÍ
břišní
VERBALISMUS
mnohomluvnost, nadměrné užití slov
VERBALIZACE
převedení do slovního projevu
VERBÁLNÍ TESTY
psychologické diagnostické metody ve formě slovních (ústních nebo písemných) zkoušek
VERBIGERACE
vykřikování nebo odříkávání téhož slova, věty nebo fráze
VERBOMANIE
tlachavost, upovídanost, žvanivost, nutkavé mluvení
VERIFIKACE
ověření, ověřování
VERTIGO
závratě
VIRGO
panna
VISCERÁLNÍ
útrobní, týkající se vnitřností
VITALITA
životní síla
VITÁLNÍ
životný, životní, životaschopný, živelný
VIZE
živý představa
VIZUÁLNÍ
zrakový
VLOHA
vrozený předpoklad nebo potenciální schopnost k výkonu, úspěchu v určité oblasti činností nebo aktivit klienta (aptitude)
VOMITUS
psychogenní zvracení jako neurotický symptom úzkosti
VULGARISMUS
obhroublé slovo, nesprávný obrat
VÝKON
poznávací (kognitivní) soubor vlastností osobnosti (např.inteligence, schopnosti, znalosti)
VÝKONOVÝ KVOCIENT / AQ
index výkonu klienta, který je poměrem jeho vzdělávací a mentální úrovně (achievement / accomplishment quotient - AQ)
VÝKONOVÝ TEST
testový nástroj, který měří rozsah možných schopností klienta z dosaženého výkonu klienta ve standardizovaném výkonovém testu je např. explicitně usuzováno na úroveň jeho aktuálních schopností nebo dovedností (achievement test)
VÝVOJ GRADUÁLNÍ
stupňovitý vývoj
VÝZKUM
v. DESKRIPTIVNÍ
zjišťuje četnost výskytu zkoumaných jevů
v. EXPLORATIVNÍ
provádí se za účelem stanovení hypotéz