Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
je zřizována Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj

 Aktuality

Dne 27. 4. 2020 - Aktualizace informací o obnovení činnosti PPP N. Jičín:

   Od 27. 4. 2020 dochází k obnovení činnosti našeho školského poradenského zařízení, v návaznosti na pokyn našeho zřizovatele.

Provoz a poskytování služeb bude probíhat i nadále za zvýšených epidemiologicko -bezpečnostních opatření. Jejich cílem je minimalizovat i nadále setkávání zvýšeného počtu osob v  našich prostorách a zajistit nezbytné podmínky pro minimalizaci rizika přenosu infekce v rámci našich kontaktních služeb. V této souvislosti tedy budou organizace a způsob poskytování našich služeb uzpůsobeny (oproti obvyklému režimu před epidemií). - O všech nezbytných podrobnostech týkajících se bezpečnostních opatření, budou pozvaní klienti předem informováni. Bezpečnostní pokyny pro všechny návštěvníky budou také vyvěšeny u vstupu do našich prostor.

I nadále platí, že tam kde je to možné, tak je potřeba upřednostňovat bezkontaktní formy komunikace. Proto, chcete-li cokoliv s námi projednat (dotázat se, konzultovat, podat žádost o vyšetření apod. ) využívejte k tomu prosím elektronické pošty nebo telefonu.

Možnost kontaktovat telefonicky a e-mailem všechny naše pracovníky je plně obnovena. Hlavním kontaktním telefonním číslem zůstává č. 556 771 144. Ostatní kontaktní údaje na všechny naše pracovníky naleznete na těchto našich webových stránkách pod odkazem Kontakty, nebo přímo kliknutím na tento link: http://www.pppnj.cz/stranky/kontakty/default.aspx

Posuzování školní zralosti - informace pro rodiče dětí, u kterých nebyla doposud vyřízena  žádost o posouzení školní zralosti: Vyřizování žádostí o posouzení školní zralosti je nyní naším primárním úkolem, který se budeme snažit co nejdříve dokončit. V rámci našich personálních kapacitních možností a při zohlednění nezbytných bezpečnostních opatření máme předpoklad, že budeme potřebovat na vyřízení všech zbývajících žádostí cca 3 - 4 týdny. Prosíme Vás tedy o trpělivost - postupně Vás budeme během následujících 3 - 4 týdnů kontaktovat a zvát k vyřízení těchto žádostí.

S díky za pochopení                                 Mgr. J. Novák, ředitel PPP N. Jičín

1. 3. 2020 - pro rodiče předškoláků a učitelkám MŠ: připomínáme, že jsme před rokem vložili na naše webové stránky nový text s náměty, informacemi a užitečnými odkazy, které jsou zaměřeny na rozvíjení potřebných dovedností a schopností předškoláků před nástupem do školy. Text najdete přes odkaz v Menu našeho webu (umístěného na levém boku stránek), anebo kliknutím přímo zde: http://www.pppnj.cz/Stranky/jak-rozvijet-predskolaky.aspx  

Dne 9.9. 2019 - NOVÉ FORMULÁŘE PRO SŠ - pro spolupráci středních škol (včetně SOU a OU) s naší poradnou jsme aktualizovali náš formulář, který je určen pro poskytnutí informací školou o žákovi, který má k nám přijít na vyšetření. - Nyní se tento formulář jmenuje: Zpráva SŠ o žákovi pro PPP NJ. Současně jsme pro účely posuzování potřeb uzpůsobení maturitní zkoušky žáka se SVP vytvořili nový formulář: Zpráva SŠ o žákovi pro uzpůsobení MZ. Oba uvedené nové formuláře jsou  připraveny k stažení na naší webové stránce Používané formuláře - viz vlevo v Menu, pátý odkaz shora; přímo lze na tuto stránku přejít také zde: http://pppnj.cz/Stranky/pouzivane-formulare.aspx. Prosíme výchovné poradce středních škol, aby začali tyto nové formuláře bez odkladu používat.