Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
je zřizována Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj

 

Příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem

 Aktuality

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Vás zve na den otevřených dveří - dne 28. 9. 2019 (v sobotu) od 10 do 14 hodin -"Chceme lidem z Moravskoslezského kraje ukázat, jak to u nás vypadá a pobavit je. Také si společně připomeneme, co se v republice dělo před třiceti lety."  Více informací zde:  https://www.msk.cz/assets/verejnost/a5_148x210_print.pdf

Dne 9.9. 2019 - NOVÉ FORMULÁŘE PRO SŠ - pro spolupráci středních škol (včetně SOU a OU) s naší poradnou jsme aktualizovali náš formulář, který je určen pro poskytnutí informací školou o žákovi, který má k nám přijít na vyšetření. - Nyní se tento formulář jmenuje: Zpráva SŠ o žákovi pro PPP NJ. Současně jsme pro účely posuzování potřeb uzpůsobení maturitní zkoušky žáka se SVP vytvořili nový formulář: Zpráva SŠ o žákovi pro uzpůsobení MZ. Oba uvedené nové formuláře jsou  připraveny k stažení na naší webové stránce Používané formuláře - viz vlevo v Menu, pátý odkaz shora; přímo lze na tuto stránku přejít také zde: http://pppnj.cz/Stranky/pouzivane-formulare.aspx. Prosíme výchovné poradce středních škol, aby začali tyto nové formuláře bez odkladu používat.  

1. 3. 2019 - pro rodiče předškoláků a učitelkám MŠ: Vložili jsme na naše webové stránky nový text s náměty, informacemi a užitečnými odkazy, které jsou zaměřeny na rozvíjení potřebných dovedností a schopností předškoláků před nástupem do školy. Text najdete přes odkaz v Menu našeho webu (umístěného na levém boku stránek), anebo kliknutím přímo zde: http://www.pppnj.cz/Stranky/jak-rozvijet-predskolaky.aspx  

28. 2. 2019 - pro výchovné poradce ZŠ: Plánované setkání zástupců PPP NJ a VP základních škol (jehož přípravu jsme Vám předběžně avizovali e-mailem v prosinci) se prozatím odkládá. Důvodem je skutečnost, že nedošlo doposud k očekávanému vydání novely vyhlášky č. 27/2016 a nelze tak projednat změny v systému, které mají být hlavní částí programu našeho plánovaného setkání. Více se můžete dočíst o obtížích s vydáním uvedené vyhlášky například v Učitelských novinách č. 8/2019 z 19. února.

28. 2. 2019 - pro výchovné poradce a učitele ZŠ: Dovolujeme si připomenout, že v prosinci jsme aktualizovali tyto naše formuláře: zpráva ZŠ o žákovi pro PPP Nový Jičín  a Zpráva ZŠ o žákovi pro KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ v PPP Nový Jičín.  Nově byl pak vytvořen formulář ŽÁDOST O DOPORUČENÍ AP, který má sloužit pro případy, kdy škola žádá PPP o doporučení asistenta pedagoga. (Tento formulář prosím vyplňujte a přikládejte k vyplněné Zprávě školy v případě, že navrhujete, aby žákovi byl doporučen asistent pedagoga). Prosíme Vás, abyste začali tyto nově aktualizované a doplněné formuláře používat bez odkladu. Stáhnout si je můžete na našem webu na stránce nazvané „Používané formuláře“. Přímý link na tuto stránku máte také zde: http://pppnj.cz/Stranky/pouzivane-formulare.aspx