Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Prevence

Metodickou činnost pro oblast prevence rizikového chování ve školách má  za pedagogicko - psychologickou poradnu (dále již PPP) na starosti Metodik prevence v PPP, který zajišťuje v souladu se školskými předpisy metodickou, informativní i přímou intervenční pomoc školním metodikům prevence v našem spádovém regionu (- území bývalého okresu NJ). Tuto pomoc poskytuje při plánování a realizaci primárních preventivních aktivit i při sekundární prevenci u již zjištěných projevů rizikového chování jako jsou šikana a jiné formy násilí, zneužívání návykových látek atd.

 

       Metodik prevence v PPP:  
PhDr. Pavel Letý
    (psycholog a adiktolog) 
   e-mail: ompa@pppnj.cz
tel: 556 771 140      
Konzultační hodniny:
na základě telefonické dohody

Aktuální nabídka poradenství, vzdělávání a spolupráce: 

Nabídka poradenství pro rodiče k problematice zneužívání návykových látek - více čtěte zde 

Nabídka poradenství pro rodiče k problematice školní šikany - víze čtěte zde

Nabídka vzdělávání a spolupráce pro školy a pedagogy více čtěte zde


Legislativa a materiály MŠMT týkající se prevence rizikového chování ve školách:

 

 


Některé další dokumenty týkající se prevence rizikového chování ve školách
Učebnice prevence zpracované kolektivem renomovaných autorů pod vedením a koordinací Kliniky adiktologie - 4 vzájemně provázané monografie ke stažení zde: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie


Odkazy na užitečné webové stránky:

Odkaz na stránky MS kraje, věnované problematice prevence

TV dokument o šikaně - stránky ČT (25 min)

Film k problematice HIV - AIDS

Film k problematice šikany