Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Úřední deska

7.3.2017 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

13. 7. 2016 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu jejímž předmětem je oprava střechy ve dvorní části objektu. Název: Oprava střechy - 2. termín:
V stanoveném termínu (do 12.7.2016 do 13.00) podali svou nabídku 2 uchazeči o zakázku. Výsledek vyhodnocení nejvhodnější nabídky lze nahlédnout: zde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 7. 2016 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu jejímž předmětem je oprava střechy ve dvorní části objektu. Název: Oprava střechy - 2. termín.
Jedná se o druhou písemnou výzvu k podání nabídek. V první výzvě nebyla v stanoveném termínu doručena žádná nabídka. V této výzvě byl upraven termín plnění.
Zadávací dokumentace (Oprava střechy - 2. termín)
Příloha č.1 Čestné prohlášení (Oprava střechy - 2. termín)
Příloha č. 2 Krycí list nabídky  (Oprava střechy - 2. termín)
Příloha č .3 Návrh smlouvy o dílo (Oprava střechy - 2. termín)

Bližší informace a domluvu o prohlídce na místě plnění je možné získat na tel. čísle 731 664 766. Prohlídku na místě plnění lze telefonicky vyžádat do  7.7.2016 do 13.00 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 7. 2016 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, které bylo zahájeno dne 20.6.2016 a jehož předmětem je dodávka osobního automobilu:
V stanoveném termínu (do 30.6.2016 do 13.00) podali svou nabídku 4 uchazeči o zakázku. Výsledek vyhodnocení nejvhodnější nabídky lze nahlédnout: zde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 6. 2016 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, které bylo zahájeno dne 17. 6. 2016 a jehož předmětem je oprava části střechy ve dvorní části objektu:
V stanoveném termínu pro podání nabídek (do 29.6.2016 do 13.00) nebyla podána pro toto zadávací řízení žádná nabídka. Tímto bylo toto zadávací řízení ukončeno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 6. 2016 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu jejímž předmětem je dodávka osobního automobilu.
Zadávací dokumentaci lze stáhnout zde:
Zadávací dokumentace - podmínky, požadavky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 2 - Obchodní podmínky - Kupní smlouva
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o kvalifikaci
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 6. 2016 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu jejímž předmětem je oprava části střechy ve dvorní části objektu. Zadávací dokumentaci lze stáhnout zde:
Zadávací dokumentace - oprava střechy
Příloha č.1 - Čest prohlášení
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Bližší informace lze získat na telefonním čísle: 731 664 766.
Kontrolní prohlídka místa plnění je 29. 6. 2016. Zájem o účast na kontrolní prohlídce je nutné předem ohlásit na e-mail: reditel@pppnj.cz