Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Vnitřní řád PPP Nový Jičín

  Tento vnitřní řád upravuje podrobnosti následujících pravidel:

-    podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů (dále již klientů) a jejich zákonných zástupců (dále již ZZ) v PPP NJ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci PPP NJ;

-    podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů a jejich ZZ a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí;

-     podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany klientů a jejich ZZ;

      -    provoz a vnitřní režim PPP NJ;

Tento vnitřní řád je platný pro všechny tři pracoviště PPP Nový Jičín - tedy pro pracoviště v N. Jičíně i pro odloučená pracoviště v Bílovci a v Kopřivnici. 

Aktuální verze Vnitřního řádu PPP NJ je k přečtení či  stažení zde:   

Otevřít vnitřní řád PPP NJ v PDF