Loga

Základní údaje o projektu:

Základní identifikační údaje projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/11.0004
Název projektu: Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje
Název a číslo globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském, CZ.1.07/1.2.10
Název a číslo oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.2
Datum zahájení realizace projektu: 01.11.2008
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2011

Výše a struktura finanční podpory:

Č. Druh finanční podpory
Výše finanční podpory
Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)
1. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu
438.687,87
15
2. Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu
2.485.897,90
85
3. Soukromé spolufinancování
0,00
0
  Celkové způsobilé výdaje
2.924.585,77
100